**ขอเน้นย้ำมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับประชาชนและสำหรับตลาด**

alt

alt

 

การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566

alt

 

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองลาน

alt

alt

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองลาน


กฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
  1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
  2. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545
  3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่ 2)(ฉบับที่ 3)(ฉบับที่ 4) และ(ฉบับที่ 5)
  4. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  5. กฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารควบคุม พ.ศ.2552
  6. พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518
  7. เทศบาลตําบลหนองลาน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558

เอกสารประกอบยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  1. บัตรประจำตัว และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการ(ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต)
  2. บัตรประจำตัว และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ
  3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
  4. กรณีเป็นนิติบุคคล ให้นำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล
  5. สำเนา ใบ รง.4
  6. กรณีเจ้าของกิจการไม่สามารถมายื่นคำร้องได้ด้วยตนเอง ให้ผู้รับมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ มอบ และผู้รับมอบอำนาจมาแสดง
  7. ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ (กรณีขอต่อใบอนุญาต)
  8. อื่น ๆ ตามความจำเป็นแล้วแต่กรณี
ขั้นตอนการขอรับอนุญาต
  1. ยื่นคำร้องพร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานในการยื่นขอรับใบอนุญาตที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองลาน
  2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขออกตรวจสอบขอออกตรวจสอบและแนะนำการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
  3. พนักงานสาธารณสุขเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการออกใบอนุญาต
  4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต
ระยะเวลาที่ยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาต
  1. ยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการภายใน 15 วัน ก่อนเปิดดำเนินการ
  2. ในกรณีขอต่อใบอนุญาต ให้ยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตภายใน 15 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
  3. ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้ง ให้มาชำระค่าธรรมเนียมประจำปีภายใน 15 วัน ก่อนวันที่ได้รับหนังสือรองแจ้ง ให้ปีถัดไปทุกปี
  4. การต่อใบอนุญาตประจำปี ต้องมายื่นคำร้องภายใน 15 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
ค่าธรรมเนียม
  ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

ประชาสัมพันธ์จุดทิ้งขยะอันตราย

                                                smileywinklaughcheekysurpriseindecisionangelcooldevil

alt

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseสายด่วนนายก

0943519391 คุณพึงพอใจทต.หนองลาน ด้านใด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1812
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้355
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2336
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2932
mod_vvisit_counterเดือนนี้8468
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8874
mod_vvisit_counterทั้งหมด229628

We have: 33 guests online
IP: 3.239.95.36
วันนี้: พ.ค. 21, 2024

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
เทศบาลตำบลหนองลาน


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลหนองลาน จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3451-0612