26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

พิมพ์

enlightened Save Zone , No New Face enlightened

พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ 

เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt