การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

พิมพ์
การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สท. และนายกเทศฯ✨
สามารถตรวจสอบออนไลน์ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ..... ???? ???? ????
ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลักก็จะทราบถึง
-สิทธิการเลือกตั้ง
-อยู่เขตไหน?
-ลำดับที่ ?
-หน่วยเลือกตั้งไหน ?
alt