เชิญชวนชาวหนองลานให้ออกไปใช้สิทธิ์ตั้งท้องถิ่น

พิมพ์
เทศบาลตำบลหนองลานได้จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เชิญชวนชาวหนองลานให้ออกไปใช้สิทธิ์ตั้งท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.
"เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ์ อย่างสุจริตโปร่งใส"
alt
alt
alt